Prijava radova

Molimo Vas da učešće na Konferenciji potvrdite do 01. aprila 2011. godine, putem e-pošte na adresu: mile.m@apeiron-uni.eu ili direktno putem e-prijave (u nastavku).

 

U prijavi obavezno navedite:

  • prezime i ime autora (koautora);
  • instituciju iz koje dolazite i zanimanje;
  • podatke za kontakt (e-mail, telefon, adresu);
  • naslov rada i sažetak/Apstrakt (do 300 riječi) na engleskom i jeziku zemlje iz koje učesnik dolazi.
  • Ključne riječi/Key Words(do 5 riječi) na engleskom i jeziku zemlje iz koje učesnik dolazi.

*Za detaljnije informacije pogledajte uputstvo za tehničku pripremu rada.